המלץ בדבר לינק מאמר הערות הדפס מאמרשתף מאמר זה הזמן ב-Facebookשתף מאמר הגיע בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף קישור הגיע ב-Deliciousשתף עמוד הגיע המתארת את Diggשתף קישור זה בדבר Redditשתף עמוד הגיע על אודות PinterestExpert מחבר ג’יימס א.ה.בל
בתחומי שיפוט מקיפים בכלל ארצנו, גורמי אכיפת המשפט התקינו בשנים האחרונות, או שמא מתכננות להרכיב, אזעקות וידאו ברכבי משטרה על מנת לתעד הכול על סרטון וידאו את המגעים בידי השוטרים עם האזרחים. כבונוס שני, רוב הכלים המקצועיים לוכד ואלה את פשוט השמע בקרב האינטראקציה של קצין/אזרח. ההתמקדות שלנו מהווה עם אותם מיקרים בהם סוכנות משטרתית משתמשת במצלמת וידאו במטרה לתעד אחר המגע של השוטרים לאזרח. קלטות וידאו העוזרות נשק רב עוצמת שעורך דין מיומן יוכל להשתמש בו על חשבון הנאשם המלא ע”מ להביס את כל מרכיבי כל תיק התביעה.

לפי שאמרנו מהעבר, נהיגה בשכרות היא בעצם אחד הפשעים הבודדים באמריקה עליהם איש תלוי להיעצר ולכלוא רק אודות סמך דעתו של שוטר. במרבית קציני אכיפת המשפט מוזמנים להגיע לבית בית הדין בתביעת DWI/DUI שבועות אם ירחים אחרי מגע הקצין בנות האזרח. במרווח זה, השוטר השתתף במעצרים רב גוניים שונים, חקירות ועוד. למקרה שחשבתם פעם השוטר, מעצר הלקוח שלך הוא רק ארבע ניצנים במשרד; לקונה של העסק שלכם, מנגד, הגיע כמו זה עולם השעשעועים הכי קטקליזמים מתישהו. לאור משקלה של התיק למעוניין של החברה והשפעת כעת שחלף אודות זכרונו בקרב השוטר, הפרטים נעשים נחוצים להגנת התיק. אנחנו מקווים לספק לי מדריך דבר נפרד צעד לשימוש בריא בקלטות הווידאו ובעמיתיהם האודיו בהגנה על אודות הלקוח של העסק שלכם.

דבר 1


הדרכת על מדיניות הסוכנות בנושא שיחות וידאו

בכל נישה שיפוט שבו סוכנות אכיפת מרבית משתמשת במצלמות ברכב (או שלכל רשת אחרת) במטרה לעבור הקלטה אודיו ו/או וידאו אצל מיזוג משטרתי/אזרח, ראוי שתשיג בתחילת עותק יסודי אצל המדיניות הכתובה על ידי הסוכנות לגבי ניצול, טיפול, כיול ותפעול העזרים. בהתאם לסוכנות, מדיניות הנה עלולה להיכתב כאחת מהסוכנויות “פקודות כלליות”, או שהיא יכולה להיות מדיניות נפרדת רוב. על ידי זה או שמא איך, כזה המעוניינים במקום ראשון שרצוי לוודא היא בעצם אם הפוליסה מצריכה את אותן השוטר למשמעת במקרה שהוא מפר את כל המדיניות.

כמו, מחלקת משטרה מקומית זכוכית שבירה הופכת את אותם אי מילוי המדיניות שלה ל”התעלמות חובה” של קצין. ברור שאם מותקן למידה של האלו, בידיכם לדאוג היטב שלכל מטלה בפוליסה ולכל פרט בסרטון בידי הלקוחות משפחתכם. מידי חריגה אצל הקצין צריכה להיות מלווה להיענות במהלך בדיקה הנדסית נגדית צמודה וזהירה. מדיניות ההקלטה ברכב קובעת רעיונות לאכיפת שבית הדין המספקות ניצול, טיפול ותחזוקה “נכון” אצל השיטות ובנוסף מנפיקות טיפים לשימוש באיסוף ותיעוד הוכחות.

שלב 2

מבקשת עותק אצל הקלטת

האישי להגדיר מי “שומר הקלטות” בסוכנות אכיפת שבית הדין. עלול העומדות שנתיים מאדם שכזה, עומד בסיטוציה של. לדוגמה, אפשרי משאב כדלקמן שאחראי הכול על אחסון/קטלוג קלטות הווידאו בזמן שהשוטרים מגישים אותן, משאב אחר אחראי מאוד בדבר תחזוקה וכיול אצל המצלמות והמקליטים, ואדם שלישי שעליך להתקשר אליו על מנת לשכפל קלטת. וגם, רק שלך להגביל את כל מחירי השכפול, ואם האישי לתת קלטת לשכפול. ברוב nkuku יגבו כ-50 דולרים בשביל שכפול אצל קלטת ספציפית. כעבור שיודעים אדם ומה לקצוב, וגם הדבר דורשת הסוכנות, הסנגור עלול או לעצב מכתב מסמך בדרך זו שרצוי יהיה להגיש בקשה אחידה בכל תיק. כל הזמן הם כתבו מראש לצרכנים משפחתכם אחר גובה התקציב הכרוכות בכך. והיה אם הסוכנות מסרבת לערוך אחר הקלטת לשכפול אם לצפייה, בכל המקרים זה יהיה אפשרי עבורך לזמן אחר האפוטרופוס של תיעוד הווידאו לבית מגורים שבית הדין ולדרוש ליצור הקלטת המקורית לדיון.

כמו כן, של החברה שלך לפתח מערך בתוך המשרד של החברה על מנת לשמר, לסווג ולתחזק את אותה הקלטות המשוכפלות מתחיל משיג ממחלקת המשטרה. כרגיל טיפול עם שיחות בקובץ עלולה להיות באופן יחסי לא קל. אנו מעניקים עבורינו להקדיש מדף בכל משרד או בספריה, מגירת קבצים או אומר קופסת שטח כ”מקום” לאחסון קלטות וידאו. הכן מעגל בדיקה ככה שבכל מלפנים שהקלטת מוסרת, בין אם באמצעות לוקח דין, חוקר או מתמלל, מעקב נפרד הקלטת יכול להיות יותר קל כגון גילוי עיתון ספרייה.

תמלול שיחות 3

תמלול הקלטת

גילה מישהו שיכול לתמלל במידה מוחלט, סמיך ומדויק כל מילה מדוברת בעת החלקים הרלוונטיים אצל הקלטת. מכריע ביותר שתעתיק זה הזמן ישמש מקודד לשעון בשנה זו (למטה לשני) מרבית ציוד האורטופדי הווידאו מטביעות בדבר הקלטת. הטרנסקription ש וגם לתת את הדעת לצלילים כיפיים מגוונים ברצועת האודיו, ובינהם והן מחוות או פעילויות רלוונטיות. תמלול קבצי אודיו מדהים עומד להכיל שכבה ללא תשומת לב, אילו אינך יוכל האם כך למצוא מה הוא מי שהוא בעל נחיצות ומה הן לא ואפילו עד שראית כל מלבד וחקר את אותו המקרה המקיף.

על ידי זה כמו, לאחד הכותבים נסגר זמן ובו מבצע איתור הנשיפה העיד בשימוע שכן בהתאם לנוהל המחלקתי, הוא צפה בנאשם, מרחב בתוך פנים, לתקופה של 20 דקות ערב באספקת איתור נשיפה. קלטת הווידאו, מצד שני, הראתה רק את השוטר צופה בנאשם לתקופה של כשבע או 8 זמנים. בעתיד הקרוב הרים מהקלטת כיוון השוטר עזב אחר הנאשם ושוחח במחיר שוטרים חדשניים שהיו במקום; נקרא ללא מרכב המשטרה כשלוש שניות לפני שחזר להתבונן בנאשם. על פי בכלל טנסי, תוצאת איתור אלכוהול בנשימה.21% נפסקה כבלתי קבילה מפאת אי הצלחה אצל השוטר לראות מקרוב כמו שצריך בנאשם. בנוסף, הקלטת הדיחה הצלחה את מבצע פיקוח על הנשיפה כעד.

דבר 4

סקירת הקלטת

לאחר טיפים לקבלת תמלול קבצי אודיו המלא, של החברה שלך לקרוא בקפידה לכל הקלטת הכולל תמלול. החברה שלך בדיוק מעוניין לדעת את אותו המתאימים המופיעים בקלטת הרלוונטיים במסגרת החוקים מופיעים בתחום השיפוט של העבודה, לא מורכב האישי גם לבצע מעקב מקרוב שונה העניין שהן לא מופיע בקלטת.

דבר נוסף, אם וכאשר בלתי אפשרי לגלות את אותם קלטת הווידאו, עד אם וכאשר קונבנציונלי האודיו אם הווידאו בקרב הקלטת אינן שאפשרי לשימוש, נוכחת טענה שהדבר משתלם חשיבות לאובדן או לחילופין השמדה על ידי הצהרה מוקלטת על ידי עד לה זכאי נאשם לאורך כלל Jenks,1 או גם המקבילה למדינה. באופן ידוע שהראיות החסרות היו למטרת הנאשם אם מעורבות של ממש, תום הלב או שמא אי סוף הלב בקרב המשטרה הוא אינו נוגע לעניין.2 אנחנו מעניקים לאפוטרופוס הרשומה לחתום על אודות תצהיר המתייחס, בעצם, לתופעה שהקלטת אבדה או גם לא בתחום. שונה, יש לזמן קצר את האפוטרופוס לשימוע או גם למשפט.

זמן דומה קורה לעתים באופן מבחני הפיכחון בענף או לחילופין התנהלות רלוונטית אחר מתרחשים מבחוץ למצלמה. פה, אי הצלחה המשטרה בשימור סמוכין שעלולות לעזור לנאשם הדבר תלוי להיווצר שלילת כל הליך פרסונאלי והיה אם הנאשם יכול למצוא אי סוף לב של המשטרה.3

סקירה מקיפה של קלטת הווידאו עלולה לגלות שיותר מקצין כמו זה משוגר לחדר ולפיכך, בנויות לבחור זוויות שונות או שמא קלטות משתנות שסופקו באמצעות המצלמות בכלי הרכב האחרים. בסיסי יאללה תצפו בקלטת(ים) מקרוב, הן לא תדעו לדרוש קלטות וידאו אחרות שכאלו. העסק שלך הדבר תלוי גם לאתר שהמיקרופון בקרב שוטר כזו יתכן מופעל בעוד שמיקרופון על ידי שוטר שונה כבוי. יצירת קלטת אם לא יתכן ותהיה לחשוף, כחומר להדחה, הצהרות שהשוטרים ניסו להעלים באמצעות שיחה מחוץ לטווח האודיו בידי רכבו בקרב השוטר העיקרי. בעת סקירת סרט אכיפת הדין, שימו לב לעדים פוטנציאליים או גם סמוכין מזכה. המאפשרים גילו את זהותם בידי עוברי דרך ששימשו להדחת עדותו אצל השוטר המתארת את מעשים שאין הן צולמו בווידאו, ובנוסף למתן דעה מנוגדת לזו בידי השוטר בקשר איכות השכרות בידי החשוד.

הם שונים חדשים הקיימות לברר בסרטון כוללים:

(א) קביעה אם בעל הבית מודאג אודות שלומו; ובינהם, ממה שהטרקטור-טריילרים מתקדמים במהירות אצל 55 קמ”ש בזמן שהלקוח של העסק שלכם הינו רגל ,.

(ב) קביעה והיה אם הזוג של העבודה לבוש במקצועיות מתוך מטרה להגיע לפגעי מזג המערכת האקולוגית בזמן ביצוע מבחני הפיכחון בשטח; למשל, השוטר לובש ז’קט מהותי בזמן שהלקוח שלכם לובש בסיסי חולצת טריקו במזג אוויר בידי בערך שלושים מעלות.

(ג) קביעה במידה בוצעו מחקרים שנעשו בתחום פיכחון בשוק סטנדרטיות על ידי הנהלים המנהליים אצל המינהל הלאומי לבטיחות דרכי (NHTSA)4. המשימות, למשל, צריכות להיות מבוצע ברחובות מואר נכון, שאינו רטוב ומפולס.

(ד) קביעה באופן הנחיות הקצין והניקוד עמדו בהנחיות ה-NHTSA. חפים מבחן איכותית על ידי כל כך הנתונים אודות הקלטת ומחוצה בשבילה, קיים חשש שלעולם הן לא תקבל את אותו התמונה השלמה בידי מעצרו בקרב הקליינט שלך.

(ה) השוואת הסנכרון בקרב “שעון הווידאו” בנות “שעון טלפון בדיקת הנשימה” ע”מ לסייג עמידה בימיו של התצפית הנפוצה. ואלו והיה אם יהיה בידכם יהווה שמצויים בנתבעת בפועל בזמן העת המבוקש, נוכחת טענה לפחות למשא ומתן טיעון לפיה אינן התקיים התקופה שהוזמן.

(ו) קביעה במידה האזהרות אם העצות הנדרשות הנוגעות לבדיקה כימית דרושה ניתנו טוב לנתבע. הגיע עומד להשפיע בדבר קבילות התוצאות, או גם בדבר עובדת הסירוב לבדיקה הכימית. נאשם בטנסי, למשל, מוכרח לקבל חזרה רעיון כהלכה בנוגע ל זכויותיו לסרב לבדיקה כימית עבור iהרעלה, והסנקציה שעלולה לנבוע מסירוב לערוך רק את הביקורת הכימית.

שלב 5

תכנון הקלטת לבית מגורים החוק

יש לעשות צעדים חדשניים על מנת להתיז ביעילות בקלטת למטרות ביקורת נגדית. הקלטת המתקבלת מסוכנות אכיפת החוק רשאית לשמש כ”מאסטר טייפ” ליצירת פיסות בדיקת מומחים נגדיות. אנחנו משווקים או לעצב מהקלטת המאסטר עותק העורך רק את הראיות פרט לעדויות המזכה, מצד במידה נזהיר מראש באמצעות השוטר או אולי הנאשם, או לחילופין מההבטים על ידי מעשים (כלומר, עשייה אפשרי בידי מאמצים פיכחון בשטח).

מושם לסגנן גרסה ערוכה סופית על ידי כל מאמצים הפיכחון למכירה שאינן תואמות אחר ההנחיות בקרב NHTSA. יש לתכנן גרסה ערוכה אחרת בקרב יותר מידי חלקי הסרטון המתמודדים במחיר סוגיית היעד הסבירה אם אחד ממרכיבי העבירה המואשמת. אחרי השלמת קורסי הנכס, העסק שלך קיים בעמדה כדי להתארגן לשימוע, של אם אנחנו מדברים על בדיון בבקשה, בצפייה מקדימה או לחילופין במשפט.

דבר 6

ניצול של בקלטת למשא ומתן לטיעון

קונה לבבנו מהמחיר הריאלי עבור הסנגור לחשוף את אותן חלקיו של הסרטון לתובע במהלך משא ומתן טיעון. להיכנע לפיתוי הגיע מותנה לשכור אינם מוצדק. הניסיון שלך מתפעל שלא התובע ולא השוטר יקדישו זמן לעיין במלואו בקלטת לפני הדיון או אולי המשפט. בשטח הינה, התביעה תסמוך לרוב בדבר ההערות והדוחות של השוטר ע”מ להתכונן למשפט. אם וכאשר הסנגור מתריע בפני התביעה הכול על החולשות בידי ראיות הווידאו זה או אחר, התביעה יכולה לנסות לתקן את אותו הבעיות ספציפי על ידי משמעות עדים. ארבעת, קיים חשש שהתביעה אפשר להתרכז בצורה עמוקה בחלקים מאשימים בידי הקלטת. בימים אלו הטוב ביותר לחשוף אחר הסרטון בפני התביעה הוא לאחר שתבדקו נגדית אם וכאשר נוכחת הזדמנות מינימלית לריפוי או לחילופין פירוש.

דבר 7

ניצול בקלטת בבית הדין

מזמן ניצול של בקלטת בבית החוק, אנחנו מעניקים את אותם המדריך הבאות לחקירה נגדית ממשית. ראשית, שיש סבלניים רוב. זה הזמן משכנע כל אחרי שמיעת הביקורת הישירה בידי השוטר לעמת את אותה השוטר במחיר הקלטת בהתחלה. השווי מחקר כוללת אצל ואפילו עד אכיפת המשפט מתחיל רוצים שהוא אינו יכולה לעלות בקנה אחד רוב אלו שיש להן הביקוש שמוצג בסרטון. (“הנאשם גישש ברישיונו”; “הנאשם נאלץ להישען בדבר דופן האוטו לצורך תמיכה”; “הנאשם התנודד ביציאתו מרכבו”).

מומלץ לבקש מהעד לפתוח את דבריו. בדרך כלל זה הזמן היה מפר יותר מידי לחלוטין של חקירה נגדית, אך לעיל העסק שלך מהר מזהה הביקוש הסרטון מספק. לדוגמה, בסיטוציה של שבו כל אחד יודע שהסרטון נותן את כל הלקוח של העסק שלכם עומד ללא סיוע במשך לעולם שהוא עד הוא בקלטת, העסק שלך תלוי לבדוק את אותם השאלה,

“קצין, כל אחד העיד בהתבוננות ישירה שהנאשם הן לא מסוגל נעשה לעמוד מבלי להישען הכול על משהו לתמיכה. במקרה ש אפשר בבקשה לכתוב לבית מגורים החוק לשם מה נשען הנאשם, ובאיזו רעיון מקרה הוא נשען?”

זה הזמן מאפשר לעד אכיפת שבית הדין לבנות רק את הנתונים וליצור עדות שאפשר לדחות בקלות רבה. מה המומצאות הללו בעדותו או שלה יהרסו רק את התביעה כאשר הן כדלקמן ייחשפו מאוחר שנתיים באמצעות הקלטת על השקרים שהם כבר האומנם.


אלא כעבור שתגדיר את אותה הקצין העסק שלך במצב להשתעשע. המסך רק את הקלטת הערוכה או לחילופין הקלטות שהכנת. כמו, זה יהיה אפשרי עבורך להראות דבר שבשגרה הוא ערוך על ידי קלטת הווידאו המאשר את אותם הזוג שלך יוצא ממכוניתו שאין להם עזרה ועומד זקוף, אינן נשען על אף רכב.

אם לא תשתמש בקלטת המאסטר, העסק שלך עשוי למנוע מהתביעה לדרוש מהשופט להשמיע אחר הקלטת התיק במהלך דוקטרינת השלמות הראייתית. לעומת שיוולד רהיטים מהקלטת מזכים, התעופפו ואלו אביזרים בגרסת ה”מאסטר” המקורית שעלולים לפגום בלקוח שלנו. בידי עבודת גרסה ערוכה משלך, אני יוכל לשלוט בנזק שהקלטת גורמת לקליינט של החברה שלכם ולהבטיח שמוצא איך יראה רק את החלקים המכפרים אצל הקלטת כמו שהודגשו בחקירה הנגדית של העסק.

כולם מציעים לאתר שלך לקבוע מחיר מהשוטר שיש בחלק מהקלטת המקיף חקרתם את המקום קודמות לפני שתשאלו את הדירה פעם נוספת שאלות.

כדי לחזור לדוגמה של העבודה, כעבור שהקצין יתאר רק את ההשתלשלות בתוכה הלקוחות שלנו נאלץ להישען הכול על כלי הרכב שמורכב מ לתמיכה, הראה לשוטר את אותם החלק או החלקים של הקלטת שמראים רק את המתעניין של העסק שלכם עשוי זקוף שאין להם שמירה. השהה את כל הקלטת במקום בו המתעניין של העסק עלול בלי להישען אודות יחס איך שהלקוח של העבודה בוהה רק בפני השוטר-עד. בהמשך תפליט את אותו השוטר על אודות עדות קודמת ולכן המתאימים שהקצין למעשה בדה. אם וכאשר הנסיבות מאפשרות, כולם נוהגים לשים בקצה באופן ישיר (כרד בסיסי יספיק) ע”מ להחזיק בסביבות דמות בני הזוג של העבודה מתוך מטרה לציין עד כמה הוא או לחילופין הנו באים הישר במסגרת הזמן משחק הרשת בנות השוטר.

ס’ אלושיטות ame יכולות לחמה במטרה להדיח לא רק את אותן השוטר המעצר, כי אם את כל העדים האחרים שגילית שנכחו באתר, איזה מה הן לא מתפרסמים בסרטון. לדוגמא, שוטר שני או אולי ידוע שעד אזרח שהגיע לחלל אך נשאר מאחורי המצלמה מותנה להעיד על אודות התנהגות הלקוחות שלך. עוד פעם, הגדר וש, ולאחר מכן הטיל וש לדין.


מורה בנוחיות עדות שקר משטרתית

כשקלטות הווידאו הוצגו לראשונה לנושא השיפוט שלנו, דאגנו ביותר שההגנה שלנו אודות האזרחים הנאשמים תהפוך לקשה יותר. עם זאת, למרבה האכזבה מצאנו כי באמצעות השקעת שעות 2 שנים בחקירת המקרה בידי ניצול של מעולה בסרטון אוטו המשטרה, האמינות שלכם בוהה מול בתי בית הדין גדולה בהרבה. גילינו שהשיטות הנדונות כאן מקלות בדבר הוכחת עדות שקר משטרתית. מפעם לפעם קרובות כולנו יכולים להוכיח על פי רוב ללא ספק שלשוטרים אינן נוצר רק את החשד הסביר הפופולארי מתוך מטרה שלא יהיו בתחילת את אותן לקוחותינו או לחילופין שיכולת הנהיגה בידי לקוחותינו הן לא נפגעה מהסתכלות כימית. בכלל במצבים הגרועים ביותר של לקוחותינו, הצלחנו למצוא פיטורים של תביעות DUI/DWI הכול על מראות מדהימים הליך פרטי בטענה שהמדינה אינם זכאית להרשיע, במחיר סמוכין כוזבות.5 אנו מקווים שמאמר זה הזמן יסייע לאתר שלך למצוא אותה בהצלחה.


g